Tussenschoolse Opvang

't Palet biedt de mogelijkheid voor uw kind(eren) om op school hun lunch te eten. 


Hoe verloopt het uurtje voor uw kind?

Om 12.00 uur gaan de kinderen naar het overblijflokaal. De kleuters blijven in hun eigen klas.

Als de kinderen klaar zijn met eten (we blijven een kwartiertje gezellig zitten), is er de mogelijkheid een spelletje te doen, te lezen of te tekenen. Kinderen die nog niet klaar zijn met eten, krijgen hiervoor gelegenheid tot 12.30 uur. 

 

Dan gaan (bijna) alle kinderen buiten spelen. In principe streven we ernaar om alle kinderen buiten te laten spelen, als het weer het toelaat uiteraard. Anders is er binnen genoeg aanbod voor de kinderen om zich te vermaken tot de bel weer gaat.

 

Tegen 12.45 uur gaan de kleuters met een Tussen Schoolse Overblijfkracht (TSO-kracht) naar binnen in hun eigen klas en wachten samen op de juf. De leerkrachten nemen de pleinwacht over.

Om 12.50 uur gaat de bel. In de wintermaanden mogen de kinderen dan direct naar hun klas. in de zomermaanden nemen de leerkrachten de pleinwacht over van de TSO krachten.

 

Net als tijdens schooluren mag er tijdens het overblijven geen snoep of koek gegeten worden.

 

Bij feestelijke gelegenheden, worden alle kinderen die overblijven wel eens getrakteerd op iets lekkers waarbij rekening wordt gehouden met de kinderen die een speciaal dieet volgen.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Debby te Mebel: tel. 06-14 97 62 41 (penningmeester)

Paula Dingler: tel. 06-42 50 52 48 (coördinator)

 

Wat doen wij met het overblijfgeld?

Met het geld dat binnenkomt voor het overblijven van de kinderen worden leuke dingen gedaan en speelgoed gekocht. Zo houden wij, het TSO-team, in de gaten of er misschien nieuwe kleur- en plakspullen moeten worden gekocht. Ook worden er eens in de zoveel tijd nieuwe spellen aangeschaft. 

 

De kinderen worden extra verwend, bij voorbeeld vlak voor Pasen met chocolade-eieren zoeken of tijdens een feestweek aan het einde van het schooljaar. Tijdens de feestweek zorgt het (TSO)-team voor eten en drinken.

 

Ook worden de (TSO)-krachten betaald van het overblijfgeld. Eens per jaar wordt er voor de (TSO)-krachten een uitje georganiseerd.

 

TSO-krachten halen een certificaat om op een verantwoorde manier het overblijven te begeleiden.

De TSO-ouders hebben allemaal een cursus kinderEHBO gevolgd om adequaat te kunnen optreden bij ongelukjes.